1. Giới thiệu

Microsoft Account hay còn gọi là “Tài khoản Microsoft” là một tài khoản bao gồm một địa chỉ email và mật khẩu. Tài khoản này có thể giúp chúng ta sử dụng được với Outlook.com, Hotmail, Office, OneDrive, Skype, Xbox và Windows. Khi chúng ta đã có được Microsoft Account, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ địa chỉ email để làm chức năng là tên người dùng, kể cả các địa chỉ từ Outlook.com, Yahoo! hay Gmail,...

2. Tạo lập Microsoft Account

Bước 1: Chúng ta vào trang https://account.microsoft.com

Bước 2: Chúng ta nhấn chọn "Create account"

Bước 3: Chúng ta nhấn chọn “Get a new email address”

Bước 4: Chúng ta nhập tên tài khoản cần tạo.

Bước 5: Chúng ta nhập mật khẩu tương ứng.

Bước 6: Chúng ta nhấn “Next” để kết thúc.

3. Truy cập vào Microsoft Account

Bước 1: Chúng ta vào trang https://outlook.live.com

Bước 2: Chúng ta nhấn vào "Sign in".

Bước 3: Chúng ta nhập email.

Bước 4: Chúng ta nhập mật khẩu.

Bước 5: Chúng ta quản trị tài khoản email của chúng ta.

4. Ứng dụng cần có Microsoft Account

1. Ứng dụng QR4Office trong excel

2. Một số ứng dụng

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
  • Phần mềm hỗ trợ: Không có
  • Sách tham khảo: Không có
  • Video hướng dẫn: Không có
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!