1. Giới thiệu về web

Trang web (tiếng Anh là webpage): là một tập hợp các văn bản, hình ảnh, tệp tin tài liệu thích hợp với World Wide Web và được thực thi ở trình duyệt web. Một trình duyệt hiển thị một trang web trên màn hình máy tính hay các thiết bị di động.

Trang web, thường được xem là một tập tin, viết bằng mã HTML hay các ngôn ngữ đánh dấu tương tự. Các trình duyệt web chứa nhiều các phần tử tài nguyên web như: CSS, kịch bản phía máy khách, và hình ảnh, nhằm thể hiện cho một trang web (theo wikipedia.org).

2. Một số khái niệm
2.1. Internet

Internet là một hệ thống thông tin toàn cầu có thể được truy nhập công cộng gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau. Hệ thống này truyền thông tin theo kiểu nối chuyển gói dữ liệu (packet switching) dựa trên một giao thức liên mạng đã được chuẩn hóa là giao thức IP (theo wikipedia.org).

2.2. Mô hình client-server

Là mô hình khách-chủ. Client (khách) ở đây mang ý nghĩa là đối tượng yêu cầu được phục vụ một vấn đề gì đó. Server (chủ) mang ý nghĩa là đối tượng sẽ phải phục vụ khách hàng theo yêu cầu khách hàng.

Server với chức năng quản lý tài nguyên chung cho nhiều máy khách như các tập tin, tài liệu,… Ưu điểm của mô hình này là tiết kiệm thời gian, tài chính, dễ quản trị hệ thống… Cách hoạt động của mô hình này là máy server ở trạng thái hoạt động (24/24) và chờ yêu cầu từ phía khách hàng. Khi khách hàng yêu cầu thì máy Server đáp ứng yêu cầu đó.

2.3. Web browser

Web Browser (trình duyệt) là trình duyệt Web. Dùng để truy xuất các tài liệu trên các web server. Các trình duyệt thông thường hiện nay là: Google Chrome, FireFox, ...

3. Hoạt động cơ bản trong web

Khi một trang web được yêu cầu từ phía người dùng (khách hàng) thì yêu cầu này sẽ được trình duyệt (web browser) gửi đến web server. Khi ấy web server sẽ tìm kiếm trang web trong hệ thống tài nguyên của mình, và sau đó sẽ gửi về phía khách hàng nội dung trang web ấy thông qua trình duyệt để hiển thị.

Đến đây một vấn đề đặt ra, vậy thế các trang web ấy từ đâu mà có? và ai đã tạo nên nó?,... Câu trả lời thật sự đơn giản đó chính là chúng ta, người đã thiết kế ra các trang web ấy. Sau khi chúng ta đã học xong môn thiết kế web chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng các website để phục vụ cho người dùng. xong các trang ấy chúng ta sẽ tải lên web server nhờ web server phục vụ giúp khi có người dùng yêu cầu.

Chúng ta cần chú ý, sau khi chúng ta đã thiết kế xong các trang web chúng ta cần thiết phải tải lên web server nhờ web server lưu trữ giúp và sẽ phục vụ cho khách hàng khi có khách hàng yêu cầu.

4. Các công cụ hỗ trợ
4.1. Giới thiệu

Để tạo ra một trang web chúng ta có thể sử dụng bất kỳ một phần mềm nào mà hỗ trợ chúng ta tạo ra một file văn bản thì đều có thể tạo tên trang web. Với yêu cầu chúng ta chỉ cần xây dựng nội dung trong file văn bản ấy đúng cú pháp là được. Và cuối cùng chúng ta lưu file văn bản ấy với phần mở rộng là .html hay .htm là được.

Trong thực tế khi thiết kế website hay trang web chúng ta có rất nhiều công việc phải làm, và cũng như có rất nhiều mã lệnh để chúng ta cần nhớ,... Chính vì thế các công cụ hỗ trợ thiết kế web sẽ giúp chúng ta giảm thiểu việc ghi nhớ quá nhiều mã lệnh, hay phải nhập quá nhiều cú pháp lệnh, vì những điều ấy đã có công cụ hỗ trợ giúp đỡ chúng ta.

4.2. Một số công cụ cơ bản

Khi chúng ta làm việc trong lĩnh vực về web thì các công cụ hỗ trợ để thiết kế các website hay trang web cơ bản như:

  • - Dreamweaver: là công cụ hỗ trợ cho người mới bắt đầu làm quen với việc học thiết kế một website. Chúng ta có thể tham khảo cài đặt tại: nhấn vào để xem .
  • - Sublime Text: là một công cụ khá tốt trong việc hỗ trợ thiết kế website, công cụ này được rất nhiều người chọn lựa làm công cụ chính để phát triển website. Chúng ta có thể tham khảo cài đặt tại: nhấn vào để xem
  • - Visual Studio Code: một công cụ tương tự như sublime text, do Microsoft phát triển vì thế công cụ này thể hiện sự vượt trội trong việc hỗ trợ thiết kế website, công cụ này được rất nhiều người chọn lựa làm công cụ chính để phát triển website. Chúng ta có thể tham khảo cài đặt tại: nhấn vào để xem

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!