FontAwesome Trong Thiết Kế Web

1. Giới thiệu

Trong quá trình thiết kế một website chúng ta thường có nhu cầu hiển thị các hình ảnh, icon, dạng chữ, … sao cho thể hiện cùng ý nghĩa với các nội dung mà chúng ta thể hiện. Chẳng hạn như hình sau:

Fontawesome là tập hợp các định dạng, hình ảnh,.. cho nhiều chủ đề và được phân loại hết sức chi tiết. Giúp cho người sử dụng có thể chọn lựa và sử dụng đúng theo nhu cầu thiết kế của mình.

Awesome được biết đến là một trong những thư viện chứa các font chữ là những ký hiệu về hình ảnh được sử dụng trong website. Đây là một trong những chữ ký hiệu chính xác là những icons mà thường được sử dụng chèn trong các layout trong website.

2. Tải fontawesome
2.1. Cách 1

Chúng ta có thể tải fontawesome theo cách sau:

  • - Bước 1: Truy cập vào trang web htttp://khonggiankythuat.com
  • - Bước 2: Chọn mục “Học Liệu”.
  • - Bước 3: Chọn tải fontawesome.

2.2. Cách 2

Chúng ta có thể tải fontawesome trực tiếp tại địa chỉ: nhấn vào để tải về

3. Sử dụng fontawesome

Chúng ta có thể sử dụng fontawesome sau khi đã tải về hết sức dễ dàng qua các bước sau:

  • - Bước 1: Sau chép thư mục “font-awesome-4.7.0” vào thư mục trong website của chúng ta. Chẳng hạn như thư mục “assets” trong website này.
  • - Bước 2: Nhúng fontawesome vào trang web cần sử dung, bằng cú pháp lệnh như sau:
    <link rel='stylesheet' href='assets/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css'> .
  • - Bước 3: Sử dụng fontawesome chẳng hạn như mã lệnh sau:
    <i class="fa fa-camera-retro"> </i> fa-camera-retro.

Trích dẫn: (http://khonggiankythuat.com)

Học liệu
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!