LẬP TRÌNH PYTHON CƠ BẢN

Stt Loại Tên bài học Xem bài
1 Python - Bài tập lập trình python - Lập trình điều khiển webcam phần 1 Xem
2 Python - Nhận dạng khuôn mặt người bằng ngôn ngữ python Xem
2015 | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!
0903979218
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Chat liền