Giới thiệu
...
 • Họ tên: Trần Vĩnh Xuyên
 • Sinh ngày: 07/04/1981
 • Quê quán: Tp.Mỹ tho - Tỉnh Tiền Giang
 • Nghề nghiệp: Giảng viên
 • Điện thoại: 0903.97.92.18
 • Trình độ:
  • Kỹ sư Công nghệ vật liệu (Đại học Bách Khoa Tp.HCM)
  • Cử nhân Ngôn ngữ Anh (Đại học Sài Gòn)
  • Cử nhân Công nghệ thông tin (Đại học Khoa học tự nhiên Tp.HCM)
  • Thạc sĩ Khoa học máy tính (Đại học Khoa học)
Tóm tắt tiểu sử
...
Đại học KH Tự nhiên
 • Khóa: 2000
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Văn bằng: Cử nhân đại học
...
Đại học Bách Khoa
 • Khóa: 2003
 • Ngành: Công nghệ kim loại
 • Văn bằng: Kỹ sư
...
Đại học Khoa học
 • Khóa: 2009
 • Ngành: Khoa học máy tính
 • Văn bằng: Thạc sỹ
...
Đại học Sài Gòn
 • Khóa: 2019
 • Ngành: Ngôn ngữ Anh
 • Văn bằng: Cử nhân đại học
Copyright ©2015 All rights reserved | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!