GÓC THÔNG TIN

GÓC HỌC TẬP

Môn học

Môn học tổng hợp

Môn học

Cài đặt các công cụ thiết kế web

Môn học

Cài đặt các công cụ lập trình web

Môn học

Cài đặt các công cụ đồ họa

Môn học

Thủ thuật

Môn học

Tin học văn phòng

Môn học

Thiết kế web cơ bản

Môn học

Thiết kế web nâng cao

Môn học

Lập trình php cơ bản

Môn học

Lập trình php nâng cao

Môn học

Lập trình asp.net cơ bản

Môn học

Lập trình asp.net nâng cao

Môn học

Lập trình c sharp cơ bản

Môn học

Lập trình c sharp nâng cao

Môn học

Lập trình java cơ bản

Môn học

Lập trình java nâng cao

Môn học

Lập trình android cơ bản

Môn học

Lập trình android nâng cao

Môn học

Lập trình robot cơ bản

Môn học

Lập trình python cơ bản

Môn học

Lập trình cơ sở dữ liệu cơ bản

Môn học

Lập trình cơ sở dữ liệu nâng cao

Môn học

Hệ quản trị dữ liệu Sql Server

Môn học

Lập trình nhận dạng

Môn học

Thiết kế đồ họa với photoshop cơ bản

Môn học

Thiết kế đồ họa với photoshop nâng cao

Môn học

Lập trình với Microsoft Windows Logo

Môn học

Cài đặt máy tính

Môn học

Toán lớp 6

GÓC HỌC LIỆU

Học liệu

Giáo trình Tin học Trung cấp

Học liệu

Giáo trình Tin học Cao đẳng

Học liệu

Giáo trình Thiết kế web Trung cấp

Học liệu

Giáo trình Thiết kế web Cao đẳng

Học liệu

Giáo trình Lập trình Php - Tiếng Việt-Bản 1

Học liệu

Giáo trình Lập Trình Php - Tiếng Việt-Bản 2

Học liệu

Giáo trình Lập trình Php - Tiếng Việt-Bản 3

Học liệu

Giáo trình Lập trình Php - Tiếng Anh

Học liệu

Giáo trình Tự học Power BI - ThS. Lâm Thanh Hùng

Học liệu

Giáo trình tự học Lập trình C# - Tác giả: Lâm Thanh Hùng và Trần Vĩnh Xuyên

Học liệu

Sách C# 8.0 and .NET Core 3.0. Tác giả Mark J. Price

Học liệu

Sách C# in Depth. Tác giả Jon Skeet

Học liệu

Sách Microsoft Visual C# Step by Step. Tác giả John Sharp

Học liệu

Sách Learning NodeJS. Free ebook

Học liệu

Sách Beginning Nodejs. Tác giả Basarat Ali Syed

Học liệu

Sách học lập trình C++ - Tác giả: Lê Phú Hiếu

Học liệu

Thư viện Jquery

Học liệu

Thư viện Bootstrap

Học liệu

Thư viện FontAwesome

Học liệu

Thư viện Gsap

Học liệu

Thư viện TweenMax

Học liệu

Thư viện Isotope

Học liệu

Bài tập thực hành thiết kế web - Tốc độ thông tin

Học liệu

Bài tập thực hành thiết kế web - Hà Nội Sài Gòn Huế

Học liệu

Bài tập thực hành thiết kế web - Vacation

Học liệu

Bài tập thực hành thiết kế web - Mỹ Phẩm

Học liệu

Bài tập thực hành thiết kế web - Du lịch cây dừa

Học liệu

Bài tập thực hành thiết kế web - HomeBank

Học liệu

Bài tập thực hành thiết kế web - CauLacBoThamMy

Học liệu

Bài tập thực hành thiết kế web - Chuyendoiso

Học liệu

Bài tập thực hành Tin học Cao đẳng

Học liệu

Bộ tập tin hình hỗ trợ lập trình - Các điều khiển cơ bản

Học liệu

Bộ tập tin hình hỗ trợ lập trình - Trò chơi Lắc Bầu Cua

Học liệu

Bộ tập hình icons lập trình

Học liệu

Bộ tập hình dùng cho slider

Học liệu

Bộ tập hình cây quạt điện

Học liệu

Bộ cài đặt Sublime Text

Học liệu

Bộ cài đặt Microsoft Office 2016

Học liệu

Bộ cài đặt Visual Studio Code

Học liệu

Bộ cài đặt Sql Server 2016

Học liệu

Bộ cài đặt Dreamweaver CS6

Học liệu

Bộ cài đặt Sql Server 2008

Học liệu

Bộ cài đặt WampServer

Học liệu

Bộ cài đặt Dreamweaver 2021

Học liệu

Bộ cài đặt DevC++

Học liệu

Bộ cài đặt Photoshop CS6

Học liệu

Bộ cài đặt Photoshop 2021

Học liệu

Bộ cài đặt 3DMax 2020

Học liệu

Bộ cài đặt Visual Studio 2010 Ultimate

Học liệu

Bộ cài đặt UltraIso

Học liệu

Bộ cài đặt Visual Studio 2015 Enterprise

Học liệu

Bộ cài đặt Node.Js

Học liệu

Bộ cài đặt MongoDB

Học liệu

Bộ cài đặt Visual Studio 2022-Community (Cài phải có Internet)

Học liệu

Bộ cài đặt AutoCad 2022

Học liệu

Bộ cài đặt Visual Studio 2019-Community (Cài phải có Internet)

Học liệu

Bộ cài đặt Crystal Report cho VS2019-Professional

Học liệu

Bộ cài đặt NetBean IDE 18

Học liệu

Bộ cài đặt JDK 17

Học liệu

Bộ cài đặt Microsoft Windows Logo

Học liệu

Bộ cài đặt node js

Học liệu

Bài làm mẫu Tiểu luận

Học liệu

Yêu cầu làm bài tiểu luận - Đại học Gia Định

Học liệu

Bài làm mẫu Đồ án

Học liệu

Môn Văn Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Văn Lớp 9

Học liệu

Môn Toán Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Toán Lớp 9

Học liệu

Môn Lý Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Lý Lớp 9

Học liệu

Môn Hóa Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Hóa Lớp 9

Học liệu

Môn Anh Văn lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Anh Văn Lớp 9

Học liệu

Lớp 9 - Tài Liệu Ôn Tập Tổng Hợp

Học liệu

Môn Toán Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập Toán Lớp 10

Học liệu

Môn Lý Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập Lý Lớp 10

Học liệu

Môn Hóa Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập Hóa Lớp 10

Học liệu

Môn HDTN Lớp 10 - Tài Liệu Ôn Tập HDTN Lớp 10

Học liệu

Bộ sưu tập các Font Abc

Học liệu

Bộ sưu tập các Font Vni

Học liệu

Bộ sưu tập các Font Thư pháp

Học liệu

Bộ sưu tập các Font Nghệ thuật

Học liệu

Phần mềm tạo và quét mã QR - Tác giả Trần Vĩnh Xuyên

Học liệu

Phần mềm tạo và quét mã Barcode - Tác giả Trần Vĩnh Xuyên

MỤC TIÊU VÀ ĐỘNG LỰC

Mục Tiêu

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ sinh viên có thể nắm vững được kiến thức cũng như sử dụng thành thạo các công cụ chuyên dụng trong các ngành như: công nghệ thông tin, đồ họa, kiến trúc, ... để sinh viên khi ra trường có thể thích nghi với công việc thuộc chuyên ngành đã được đào tạo tại các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Chúng tôi là tập thể các giảng viên hiện đang công tác tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn Tp.Hcm đứng đầu là Thầy ThS.Trần Vĩnh Xuyên đã quyết định cùng nhau thành lập Website Bổ trợ kiến thức cho sinh viên.

Động Lực

Sau nhiều năm tham gia giảng dạy tại các trường Cao đẳng, Đại học tập thể giảng viên chúng tôi đã rút ra một nhận định: "Sinh viên chúng ta rất chịu khó, năng động, sáng tạo, nhưng phần lớn lại có những hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Trên thực tế rõ ràng là các bạn đã nhận thức được rằng để có thể làm việc tốt khi ra trường, thì cần phải có kiến thức và sử dụng thành thạo một số công cụ hỗ trợ cho chuyên ngành đang học. Nhưng chi phí bỏ ra để có thể đăng ký học các lớp ấy thì lại vượt quá khả năng cho phép.

Chúng tôi lắng nghe và thực sự thông cảm đến nổi lòng của các bạn. Chúng tôi quyết định mở các lớp chuyên đề để hỗ trợ các bạn.

2015 | Designed by Th.S Trần Vĩnh Xuyên!
0903979218
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Chat liền